Vastuullinen luotonanto: perusperiaatteet

Rahoitus- ja analyysipalvelu FoxyCredit ei myönnä lainoja. Tarjoamme potentiaalisille lainanottajille luotettavaa tietoa rahoituslaitoksista ja niiden tuotteista. Emme voi vaikuttaa siihen, tarjoaako rahoituslaitos lainaa sovituin ehdoin ja maksaako asiakas maksuja vastuullisesti. Se riippuu yksinomaan lainasopimuksen tekevistä osapuolista. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että lainan onnistunut käsittely ja takaisinmaksu ovat mahdollisia vain, jos noudatetaan vastuullisen lainanoton ja luotonannon periaatteita.

Vastuullisen lainanoton periaatteet

Nykyaikaisilla luotonantomarkkinoilla on havaittu sellainen negatiivinen trendi kuin vastuuton lainanotto.Niinpä monet lainanottajat ovat joutumassa velkakierteeseen, josta on vaikea päästä eroon. Vastuullinen lähestymistapa lainojen käsittelyyn ja tietyt periaatteet auttavat välttämään kaikkein kielteisimmät seuraukset.

Laske velkataakkasi

Ennen lainan hakemista lainanottajan on arvioitava rehellisesti taloudellinen tilansa - pystyykö hän maksamaan lainan pääoman ja koron. Tässä tapauksessa velkataakan indikaattori on laskettava.

Velkataakan indikaattori lasketaan vähentämällä pakolliset kuukausikulut kuukausituloista. Sitten jäljellä olevasta määrästä vähennetään arvioitu lainamaksujen määrä. Lainanottaja voi siten ymmärtää, kykeneekö hän tällaiseen taloudelliseen taakkaan.

Luota todellisiin tuloihin

Jotkut lainanottajat hakevat lainaa arvioiden, että heidän tulonsa kasvavat tulevaisuudessa. Esimerkiksi on mahdollista, että he saavat ylennyksen työssä tai palkankorotuksen. On kuitenkin aina olemassa riski, että odotukset eivät vastaa todellisuutta. Siksi, kun lasket velkaindikaattoria, sinun tulee aina luottaa vain todellisiin tuloihin.

Huolehdi vakuutuksesta

Ennakoimattomat olosuhteet voivat tapahtua kaikille. Esimerkiksi työpaikan menetys voi aiheuttaa tilanteen, jossa lainanottaja ei yksinkertaisesti pysty maksamaan velkaa. Se johtaa rangaistuksiin lainanantajan puolelta, mikä pahentaa tilannetta.

Siksi on niin tärkeää huolehtia lisävakuutuksista. Jotkut asiakkaat tarvitsevat läheistensä tukea, toiset ottavat yhteyttä vakuutusyhtiöihin, jotka tarjoavat erityisen tuotteen - vakuutuksen lainan laiminlyönniltä. Jos asiakas ei voi jostain syystä maksaa lainaa, vakuutus kattaa hänen kulunsa.

Tutustu kaikkiin välityspalkkioihin ja kustannuksiin

Jotkut lainanantajat voivat periä asiakkailta palvelumaksun, vakuutusmaksun ja muita maksut, jotka lisäävät lainan kustannuksia. Lainan todelliset kustannukset saat selville lukemalla huolellisesti lainasopimuksen läpi.

Vertaa eri tarjouksia

Emme suosittele lainan hakemista heti ensimmäiseltä tarjoajalta. On tärkeää tutkia eri lainanantajien tarjouksia ja verrata niitä. Näin voit löytää kannattavimman vaihtoehdon.

Anna luotonantajalle täydelliset ja tarkat tiedot

Luottolaitokset ovat erittäin varovaisia tarkistaessaan mahdollisia lainanottajia. Siksi ei ole suositeltavaa antaa heille vääriä tietoja itsestäsi lainan saamisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Huijaaminen ja vilpillinen toiminta voivat johtaa asiakkaan lisäämisen mustalle listalle.

Suorita lainan maksut ajallaan

Lainasopimuksessa määritetään lainan takaisinmaksuaikataulu. Noudata sitä seuraamusten välttämiseksi. Jos et pysty suorittamaan lainan maksua ajoissa, voit neuvotella lainasopimuksen pidentämisestä.

Vastuullisen luotonannon periaatteet

Lainan myöntävien laitosten tulisi olla varovaisia tarkistaessaan potentiaalisia lainanottajia. Tarkastuksen tulisi sisältää

  • luottohistorian tarkistus
  • taloudellista tilannetta koskevien tietojen kerääminen
  • asiakkaan vakavaraisuuden analyysi.

On tärkeää ymmärtää, että luotottaminen ilman vakuuksia aiheuttaa lisäriskejä.

Toinen vastuullisen luotonannon periaate on kattavien ja luotettavien tietojen tarjoaminen lainatuotteesta. Lainanottajan on tiedettävä, minkä lainasumman hän voi saada, millä korolla ja millä laina-ajalla. Lainanottajalle olisi hyödyllistä, että hänellä olisi mahdollisuus laskea lainan hinta suoraan lainanantajan verkkosivustolla saadakseen selville, onko laina sopiva vai ei. Piilokuluja tai -maksuja ei tulisi lisätä, koska ne viime kädessä lisäävät lainan kustannuksia.

Lainanantajien tulisi tiedottaa kaikista lainanmaksun viivästymisen seurauksista ja mahdollisuuksien mukaan tarjota mahdollisuus jatkaa lainasopimusta tai järjestellä velka uudelleen. Kun on kyse velanperinnästä, heidän tulisi käyttää vain laillisia perintämenetelmiä.

Kannustamme kaikkia lainanantajia ja palvelujen käyttäjiä noudattamaan yllä kuvattuja vastuullisen luotonannon periaatteita. Tämän ansiosta on mahdollista luoda suotuisin ympäristö pienluottomarkkinoille.