Ansvarlig utlån: grunnleggende prinsipper

Den finansielle og analytiske tjenesten FoxyCredit utsteder ikke lån. Vi gir potensielle låntakere pålitelig informasjon om finansinstitusjoner og produktene deres. Vi kan ikke påvirke om finansinstitusjonen vil gi et lån til de avtalte vilkårene, og om kunden vil foreta betalinger på en forsvarlig måte. Det avhenger ene og alene av partene som inngår låneavtalen. Men vi vil minne deg på at vellykket behandling av søknad og tilbakebetaling av et lån bare er mulig hvis du følger prinsippene for ansvarlig lån og utlån.

Prinsipper for ansvarlig opptak av lån

I det moderne utlånsmarkedet er det mulig å observere en negativ trend i form av uansvarlig låneopptak. Dermed får mange låntakere mye gjeld, noe som er veldig vanskelig å bli kvitt. En ansvarlig tilnærming til behandling av lånesøknader, og noen ytterligere prinsipper, vil bidra til å unngå de mest negative konsekvensene.

Beregn din gjeldsbyrde

En låntaker må nøkternt vurdere sin økonomiske situasjon før man søker om lån - om han eller hun vil være i stand til å betale både avdrag og rente. I forbindelse med dette må det beregnes en indikator på gjeldsbyrde.

En indikator på gjeldsbelastning beregnes ved å trekke de obligatoriske månedlige utgiftene fra den månedlige inntekten. Fra det gjenværende beløpet trekkes den estimerte kostnaden for lånet. Dermed vil låntakeren kunne forstå om han eller hun er i stand til å håndtere den økonomiske belastningen.

Baser deg på reell inntekt

Noen låntakere søker om et lån med forventning om at inntekten vil øke i fremtiden. For eksempel at det er mulig at de vil motta en forfremmelse eller en lønnsøkning. Imidlertid er det alltid en risiko for at forventningene ikke går i oppfyllelse. Derfor bør du alltid legge reell inntekt til grunn når du beregner en gjeldsbelastningsindikator.

Pass på forsikring

Uforutsette omstendigheter kan ramme alle. For eksempel kan det å miste jobben føre til at en låntaker rett og slett ikke klarer å betale tilbake gjelden. Det vil føre til reaksjoner fra långiverens side, og det vil forverre situasjonen.

Derfor er det så viktig å passe på tilleggsforsikring. Noen kunder får støtte fra nære og kjære, andre søker seg direkte til forsikringsselskaper som tilbyr et spesielt produkt - forsikring mot mislighold av lån. Hvis kunden av en eller annen grunn ikke kan betale lånet, dekker forsikringen hans eller hennes utgifter.

Undersøk alle ekstra provisjoner og gebyrer

Noen långivere kan belaste et servicegebyr, forsikringsgebyr eller andre omkostninger som legges til kostnadene for lånet. Du bør se gjennom låneavtalen nøyde for å finne den reelle kostnaden for lånet.

Sammenlign forskjellige tilbud

Vi vil ikke anbefale å søke om lån fra det aller første selskapet. Det er viktig å vurdere tilbud fra forskjellige långivere og sammenligne dem. Slik vil du kunne finne det mest lønnsomme alternativet.

Gi långiver fullstendig og nøyaktig informasjon

Kredittinstitusjoner er svært nøye med å sjekke potensielle låntakere. Derfor anbefales det ikke å gi dem uriktig informasjon om deg selv for å øke sjansene for å få et lån. Juks og uærlige aktiviteter kan føre til svartelisting av kunder.

Gjennomfør lånebetalingene i tide

Låneavtalen spesifiserer nedbetalingsplanen for lånet. Du bør overholde den for å unngå reaksjoner. Hvis du ikke klarer å gjennomføre lånebetalingen i tide, kan du forlenge låneavtalen.

Prinsipper for ansvarlig utlån

Utlånsinstitusjoner bør være forsiktige når de vurderer potensielle låntakere. Sjekken bør omfatte:

  • kredittsjekk
  • innsamling av data om økonomiske situasjon;
  • analyse av kundens likviditet.

Det er viktig å være klar over at utlån uten sikkerhet innebærer ytterligere risiko.

Et annet prinsipp for ansvarlig utlån er å gi fullstendig og pålitelig informasjon om låneproduktet. Låntakeren må vite hvilket lånebeløp han eller hun kan få, til hvilken rente, for hvilken periode. Det vil være nyttig for låntakeren å ha en mulighet til å beregne kostnadene for et lån direkte på utlånerens nettsted for å forstå om det er passende eller ikke. Det skal ikke være skjulte gebyrer eller avgifter som vil øke de totale lånekostnadene.

Långivere bør informere om alle konsekvenser av en forsinkelse i lånebetalingen, og informere om eventuelle muligheter for å forlenge låneavtalen eller omstrukturere gjelden. Når de skal håndtere skyldnere, skal de utelukkende bruke lovlige metoder for inkasso.

Vi oppfordrer alle långivere, og kunder som benytter tjenestene deres, til å følge prinsippene for ansvarlig utlån og lån som beskrevet ovenfor. Ved å gjøre det vil det være mulig å skape det mest gunstige miljøet i mikrokredittmarkedet.