Kuidas me hindame mikro krediidiasutusi: põhikriteeriumid

Meie veebilehelt leiavad kliendid alati täielikke ja usaldusväärseid ülevaateid mikro finantsisettevõtete kohta, kes väljastavad kiirlaene. Analüüsime hoolikalt nende tingimusi, sest saame aru, et sellest sõltub laenuvõtjate heaolu. Seetõttu on meil finantsettevõtete ja nende toodete hindamiseks tõhus metoodika.

Mikro krediidiasutuste valiku tunnused

Kaasaegsel turul tegutseb suur hulk mikro finantsettevõtteid Kõigepealt vaatame üle tuntud firmad. Paljud potentsiaalsed laenuvõtjad on eriti huvitatud nende tingimustest.

Tagasiside vormi kaudu saavad meie veebilehe külastajad ettevõtteid ülevaatamiseks soovitada. Ülevaated kirjutatakse ja avaldatakse tähtsuse järjekorras.

Reklaamimisest huvitatud mikro finantsettevõtted saavad PR-osakonna kaudu ülevaate tellida. Nende jaoks on olemas partnerlusprogramm. See tähendab, et testimine viiakse läbi vastavalt üldpõhimõtetele ja kontrollnimekirjale ning lõplik hinnang on objektiivne.

Mikro krediidiasutuste hindamise eeskirjad

Oleme välja töötanud reeglite süsteemi, mida alati järgime ettevõtete hindamisel:

  • Krediidiettevõtted, mille ülevaated avaldatakse meie veebilehel, peavad oma tegevuseks tegutsema seaduslikult ja neil peab olema riiklik litsents.
  • Kõiki ettevõtteid hinnatakse ühtse kriteeriumiloendi järgi.
  • Ettevõtete hindamisel ei arvestata isiklikku arvamust.

Hindamiskriteeriumid

Meie ülevaated on täielikud ja informatiivsed. Need sisaldavad kogu teavet, mida klient peab mõistma, teadmaks kas ta soovib sellest ettevõttest laenu taotleda või mitte.

Ohutus ja maine turul

Usaldusväärne ja turvaline krediidiasutus tegutseb tegevusloa alusel ja on kantud riiklikusse registrisse. Laenusaaja jaoks tähendab see, et kõik tema õigused on kaitstud. Ebaseadusliku olukorra korral saab ta alati abi otsida reguleerivatelt asutustelt.

Ettevõtte turvalisuse hindamine viiakse läbi, uurides selle ametlikul veebilehel esitatud teavet. Samuti võetakse arvesse avatud allikates postitatud dokumente ja muid andmeid näiteks riikliku regulaatori veebilehel ja analüütilistel platvormidel.

Kõrgeima hinde saavad need laenuandjad, kes annavad laenuvõtjatele teavet ettevõtte ja selle asutajate registreerimise, füüsilise ja juriidilise aadressi kohta, kontaktandmeid suhtlemiseks, ametlike litsentside ja tegutsemislubade skaneerimist.

Laenutingimused

Meie eksperdid hindavad, kui soodsaid tingimusi laenuandja oma klientidele pakub. Kõrge hinde saavad ettevõtted, kes pakuvad madalat intressimäära (alla turu keskmise), on välja töötanud püsiklientidele lojaalsusprogrammi ja haavatavate elanikkonnarühmade jaoks spetsiaalsed laenutingimused. Uurime hoolikalt mikrofinantseerimisega tegelevate ettevõtete laenuandmise tingimusi. Punkte saavad ainult need ettevõtted, kes pakuvad tõepoolest soodsaid tingimusi ega kasuta turundustrikke.

Laenu menetlemise kord

Kliendi jaoks on oluline laenu saamise kiirus ja lihtsus valitud asutuses. Menetluse kättesaadavuse hindamiseks läbivad meie spetsialistid kõik laenu töötlemise etapid, alates taotluse esitamisest kuni raha saamiseni.

Kõrgeima punktisumma saavad ettevõtted, kes pakuvad võimalust saada laenu veebilehe kaudu. Laenusaaja ei pea raha kättesaamiseks isegi kodust lahkuma.

Lisaks arvestame laenuandja klientidele esitatavaid nõudeid ja nõutavaid dokumente. Läbipaistvad ettevõtted saavad kõrgema reitingu

Laenutingimuste läbipaistvus

Läbipaistvad laenutingimused tähendavad esiteks laenusaajale täieliku teabe andmist teenuse maksumuse, varjatud tasude ja vahendustasude puudumise kohta.

Selle kriteeriumi kontrollimine toimub ametlikul veebilehel oleva teabe ja klientide arvustuste uurimisega. Kõrge hinde saavad organisatsioonid, kes:

  • täpsustavad krediidi kasutamise intressimäära;
  • teavitavad hilinenud maksmise tagajärgedest;
  • teavitavad täiendavatest vahendustasudest;
  • krediiditingimused veebilehel langevad kokku lepingus täpsustatud tingimustega.

Laenu tagasimaksmise tingimused

See kriteerium tähendab, kui head on laenu tagasimaksmise tingimused, kas on võimalik laenulepingut pikendada ja võlga ümber korraldada, milliseid meetodeid võlgnikega töötamiseks kasutatakse.

Kõrgelt hinnatakse neid organisatsioone, kes teavitavad kliente hilinemise tagajärgedest ja annavad võimaluse trahvidest hoiduda. Need ettevõtted, kes kasutavad ebaseaduslikke võlgade sissenõudmise meetodeid, saavad madala reitingu.

Püüame olla ettevõtte hindamisel objektiivsed, veendudes, et teave on täpne ja ajakohane. Meie esitatud andmed võivad siiski erineda finantsteenuse pakkuja veebilehel näidatust. Kõik finantstooted ja -teenused esitatakse ilma garantiita.