Odpowiedzialne pożyczki: podstawowe zasady

Serwis finansowo-analityczny FoxyCredit nie udziela pożyczek. Potencjalnym pożyczkobiorcom zapewniamy rzetelne informacje o instytucjach finansowych i ich produktach. Nie mamy wpływu na to, czy instytucja finansowa udzieli pożyczki na ustalonych warunkach, i tego, czy klient będzie dokonywał płatności odpowiedzialnie. Zależy to wyłącznie od stron, które zawierają umowę pożyczki. Przypominamy jednak, że pomyślna obsługa i spłata pożyczki jest możliwa tylko wtedy, gdy przestrzegasz zasad odpowiedzialnego zaciągania i pożyczania.

Zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

Na współczesnym rynku kredytowym obserwuje się tak negatywny trend, jakim jest nieodpowiedzialne zaciąganie kredytów. Dlatego wielu pożyczkobiorców popada w długi, których bardzo trudno się pozbyć. Odpowiedzialne podejście do obsługi kredytu i pewne zasady pomogą uniknąć najbardziej negatywnych konsekwencji.

Oblicz swoje zadłużenie

Przed złożeniem wniosku o pożyczkę pożyczkobiorca musi trzeźwo ocenić swoją sytuację finansową - czy będzie w stanie spłacić kapitał pożyczki wraz z odsetkami. W takim przypadku należy obliczyć wskaźnik obciążenia długiem.

Wskaźnik obciążenia długiem oblicza się, odejmując obowiązkowe miesięczne wydatki od miesięcznego dochodu. Następnie od pozostałej kwoty odejmowana jest szacunkowa kwota spłat kredytu. W ten sposób pożyczkobiorca będzie mógł zrozumieć, czy jest zdolny do takiego obciążenia finansowego.

Polegaj na realnych dochodach

Niektórzy pożyczkobiorcy starają się o pożyczkę spodziewając się, że ich dochody w przyszłości wzrosną. Na przykład istnieje możliwość, że otrzymają awans w pracy lub podwyżkę wynagrodzenia. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że oczekiwania nie będą odpowiadać rzeczywistości. Dlatego obliczając wskaźnik obciążenia długiem, należy zawsze polegać wyłącznie na realnych dochodach.

Zadbaj o ubezpieczenie

Nieprzewidziane okoliczności mogą przytrafić się każdemu. Na przykład utrata pracy może spowodować sytuację, w której pożyczkobiorca po prostu nie będzie w stanie spłacić długu. Doprowadzi to do kar ze strony pożyczkodawcy, co pogorszy sytuację.

Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o dodatkowe ubezpieczenie. Niektórzy klienci sięgają po wsparcie bliskich, inni zwracają się bezpośrednio do towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują specjalny produkt - ubezpieczenie na wypadek niespłacenia kredytu. Jeśli klient z jakiegokolwiek powodu nie może spłacić pożyczki, polisa pokryje jego wydatki.

Sprawdź wszystkie dodatkowe prowizje i opłaty

Niektórzy pożyczkodawcy mogą pobierać od klientów opłatę za usługę, opłatę ubezpieczeniową i inne płatności, które zwiększają koszt pożyczki. Aby poznać rzeczywisty koszt pożyczki, należy dokładnie przejrzeć umowę pożyczki.

Porównaj różne oferty

Nie zalecamy ubiegania się o pożyczkę w pierwszej organizacji. Ważne jest, aby zapoznać się z ofertami różnych pożyczkodawców i porównać je. Będziesz mógł więc znaleźć najbardziej opłacalną opcję.

Przekaż pożyczkodawcy pełne i dokładne informacje

Instytucje kredytowe bardzo ostrożnie sprawdzają potencjalnych pożyczkobiorców. Dlatego nie zaleca się podawania im nieprawdziwych informacji o sobie w celu zwiększenia szans na uzyskanie kredytu. Oszukiwanie i nieuczciwe działania mogą prowadzić do umieszczenia klienta na czarnej liście.

Spłacaj pożyczkę na czas

Umowa kredytu określa harmonogram spłaty kredytu. Powinieneś go przestrzegać, aby uniknąć kar. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić pożyczki w terminie, możesz przedłużyć umowę pożyczki.

Zasady odpowiedzialnego kredytowania

Instytucje pożyczkowe powinny zachować ostrożność podczas sprawdzania potencjalnych pożyczkobiorców. Sprawdzenie powinno obejmować:

  • sprawdzenie historii kredytowej;
  • zbieranie danych o sytuacji finansowej;
  • analiza wypłacalności klienta.

Należy zdać sobie sprawę, że pożyczka bez zabezpieczenia wiąże się z dodatkowym ryzykiem.

Kolejną zasadą odpowiedzialnego kredytowania jest udzielanie pełnej i rzetelnej informacji o produkcie pożyczkowym. Pożyczkobiorca musi wiedzieć, jaką kwotę pożyczki może uzyskać, przy jakim oprocentowaniu i na jaki okres. Przydałaby się możliwość, aby pożyczkobiorca mógł obliczyć koszt pożyczki bezpośrednio na stronie pożyczkodawcy, aby dowiedzieć się, czy jest ona odpowiednia, czy nie. Nie powinno być żadnych ukrytych opłat ani prowizji, które ostatecznie zwiększą koszt kredytu.

Pożyczkodawcy powinni poinformować o wszystkich konsekwencjach opóźnienia w spłacie kredytu i, jeśli to możliwe, przedstawić możliwość przedłużenia umowy kredytowej lub restrukturyzacji zadłużenia. W kontaktach z dłużnikami powinni stosować wyłącznie zgodne z prawem metody windykacji.

Zachęcamy wszystkich pożyczkodawców i konsumentów ich usług do przestrzegania opisanych powyżej zasad odpowiedzialnego udzielania i zaciągania pożyczek. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie jak najkorzystniejszego otoczenia na rynku mikrokredytów.