Så fungerar konsumentkreditlagen 

Konsumentkreditlagen påverkar alla i samhället och appliceras på kreditavtal som en entreprenör eller ägare till ett företag kan ge dig som vill handla. Lagen är utformad till din fördel som konsument.

Köp på kredit

Det är när den som säljer varan eller servicen till dig inte behöver få betalt direkt. Du kan istället avtala att få betala mindre belopp varje månad eller hela beloppet ett datum långt senare.

Så kallade högkostnadskrediter

Detta är en ny lag som trädde i kraft i september 2018. Kort sagt kan man konstatera att den betyder att det finns ett räntetak och ett kostnadstak. 

Denna sorts kredit är ett lån, med effektiv ränta vilket ligger på referensräntan plus trettio procentenheter. 

Kreditgivaren har också ett tak på hur mycket man kan ta ut i ränta. Lånar du exempelvis 5000 kronor i en högkostnadskredit så kan den som lånar ut pengarna aldrig ta ut mer än 5000 kronor i kostnader av olika slag. 

Samtliga långivare behöver enligt denna nya lag också ta en kreditupplysning på den som vill låna. Veta mer kan du läsa lagen om konsumentkredit i sin helhet på riksdagens hemsida.

Denna lag kan dock appliceras: 

  • Då du handlar och senare får en faktura skickad till dig.
  • När du köper tjänster eller varor på kredit eller avbetalning av något slag.
  • Då en bank erbjuder dig kredit.

Marknadsföringsregler

När ett företag marknadsför olika typer av krediter så måste man enligt lag ange den effektiva räntan. Detta är det som i procent visar vad de totala kostnaderna för krediten faktiskt blir. Den effektiva räntan måste också påvisas genom ett tydligt exempel så att kunden kan följa hur det hela fungerar. 

Vikten av god kreditgivningssed

Detta betyder att samtliga verksamheter som erbjuder kredit ska agera professionellt och enligt lagen i alla lägen där man förhåller sig till kunden. De måste kort sagt ta hänsyn till dig som konsument. Vid frågor ska du kunna få hjälp och råd. 

Nödvändig avtalsdokumentation

Du har enligt lag rätt att få ett kreditavtal gjort tillgängligt för dig när du har ingått någon form av affär med ett företag. Det är godkänt att skicka avtalet digitalt såväl som per post. 

Information som måste lämnas i förväg

Innan du bestämmer dig för om du ska ingå avtalet om kredit eller inte måste du få tillgång till information som finns i "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation". 

Här finns nödvändig information som kreditsort, den effektiva räntan, löptiden för krediten och naturligtvis kreditgivarens namn. Du ska också få veta vad som gäller om du blir sen med din betalning en månad. 

Kreditupplysning

Enligt lag måste alla som vill ge ut kredit numera kontrollera din kreditvärdighet innan du ingår ett avtal med dig. Vid ett negativt besked har du alltid rätt att få veta varför du nekades. 

Räntesatser och övriga kostnader

Alla kreditgivare måste informera dig om eventuell kreditränta som gäller för ditt avtal. Den effektiva räntan måste naturligtvis också anges i all kommunikation som har med ditt lån att göra. Den årliga krediträntan måste finnas med, det är inte nog om den finns med per månad. 

Det är kreditgivarens ansvar att se till att avgifter som belastas kredittagaren måste reflektera faktiska kostnader som kreditgivaren haft. 

Regler för kontantinsatser

När du som konsument gör ett kreditköp ska säljaren kunna belägga dig med en kontantinsats. Den ligger på minimum 20 procent av vad produkten du köpt kostar.

Rätt att ångra köpet

Oavsett vad du har handlat eller vilket kreditavtal du givit dig in i ger lagen dig alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.  Detta räknas från dagen då du godkänt avtalet. 

Vid ånger måste du återbetala beloppet du fått i din kredit inom trettio dagar. Du måste också stå för eventuell ränta. Ingen kreditgivare har rätt att kräva dig på en förklaring om varför du ångrar dig. 

Kreditgivarens rätt att återtaga varan

Om du inte återbetalar din kredit så som avtalet säger har kreditgivaren lagen på sin sida vad gäller att återta produkten. All information om detta måste anges redan i avtalet så att du har en möjlighet att informera dig innan du ingår avtalet. 

Rätt till invändningar

Du kan alltid luta dig mot konsumentkreditlagen om du har undringar eller tveksamheter kring något i ditt avtal. Du får då hjälp att justera avtalet eller häva köpet på ett korrekt sätt om detta behövs. 

Förskottsbetalningar

Du som lånar har alltid rätt att avbetala hela beloppet innan förfallodatum. Den som givit dig kredit har inte rätt att kräva extraavgifter för att du gör detta. Det enda undantaget är om du har ett bostadslån med en ränta som är bunden. 

Hit vänder du dig om företaget inte följer lagen

I det fall du känner att din kreditgivare bryter mot konsumentkreditlagen kan du få hjälp. Det första steget är att anmäla företaget via Konsumentverkets hemsida. 

Konsumentverket fyller en viktig uppgift

Konsumentverket har en viktig uppgift i samhället. Det är nödvändigt för att företagare ska följa reglerna om kreditgivning. Allvarliga överträdelser kan innebära en varning med sanktionsavgift. Upprepade varningar kan innebära att man inte längre får ge krediter. 

Gäller det banker är det istället Finansinspektionen som hanterar översikten. Det ska vara tryggt att ta en kredit av något slag. 

Referenser

  1. Konsumentkreditlag (2010:1846)
  2. Ny konsumentkreditlag, 2010. Beatrice Ask. Magnus Medin. (Justitiedepartementet)
  3. Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041